Чанарын хяналтын тоног төхөөрөмжийн диаграмм

үйлдвэр (1)

үйлдвэр (2)

үйлдвэр (3)

үйлдвэр (4)

Бид мэргэжлийн, хатуу чанарын хяналтын үйл явцтай.

1.Түүхий эдийн үзлэг

Манай байцаагч түүхий эдийг манай агуулахад ирэхэд нь шалгана.Байцаагч нь хяналтын стандартын дагуу бүрэн буюу газар дээр нь хяналт шалгалт хийж, түүхий эдийн хяналтын бүртгэлийг бөглөнө.

  Шалгалтын арга:

Баталгаажуулах аргад шалгалт, хэмжилт, ажиглалт, үйл явцын баталгаажуулалт, баталгаажуулалтын баримт бичгийг бүрдүүлэх зэрэг орно.

2.Үйлдвэрлэлийн хяналт шалгалт

Байцаагч нь бүтээгдэхүүний хяналтын стандартад заасан шаардлагын дагуу шалгалт хийх бөгөөд агуулгыг холбогдох хяналтын тэмдэглэлд тэмдэглэнэ.